Home Nieuws Grondslag en Doelstelling Bestuur: Plannen en verslagen  Ondersteunen Contact


“Jefta”
“De Heere heeft Geopend”Copyright 2014©
In de Hierboven geschreven tekst kunnen geen rechten worden ontleend.  
Voor actuele informatie vragen wij u een e-mail te sturen naar info@stichtingjefta.nl

Stichting Jefta is in februari 1995 opgericht om kinderen/jongeren
(lichamelijk-, seksueel-, geestelijk- mishandeld) die in een situatie verkeren dat ze thuisopvang
nodig hebben,ongeacht geloof, op te vangen om hen 'nestwarmte, liefde en geborgenheid'
te geven, met als doel dat de betrokkene na onbepaalde tijd zal kunnen functioneren in gezin,
maatschappij, sociale omgeving of gemeente.